Podpora


živnostenský zákonživnostenský zákon

http://www.zivnostenskakomora.sk/legislativa/zivnost_zak_02.pdf - živnostenský zákon