Podpora


Ústava a iné úplné zneniaÚstava a iné úplné znenia

http://www.zbierka.sk/akt-znenia.asp#