Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

Kontakt a konzultácieKontakt a konzultácie

PhDr. Tatiana Arbe,
Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Ústavu manažmentu  STU,
Vazovova 5, prízemie vľavo -  č.dv.92
 
C - 711,
č.t. 0918 669 125 
e-mail: 
tatiana.arbe@stuba.sk, - úradné záležitosti
arbe.tatiana@gmail.com - pracovné maily, vypracované referáty, riešené úlohy;
 
Nové!!!
Konzultačné hodiny:  
streda   12.00 - 14.00  hod Vazovova 5, prízemie vľavo č.dv.92
piatok  10,30-12,30 hod FEI  C - 711 Ilkovičova 3,Bratislava