Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

EkonómiaEkonómia

EKONÓMIA
 
referáty na cvičenia ZS 06/07
 
termín cvičenia – piatok 9.15
                  
 
týždeň
 
názov referátu
 
literatúra
 
Autor
 
referátu
 
Pozn.
1.
Úvod do štúdia Ekonómie
Pojmy, jazyk, predmet a metódy ekonómie.
Andrášik a kol.: Ekonómia,
STU Ba, r. 2003, str. 3-10
 
 
2.
Trh a trhový mechanizmus.
 
11-14
 
 
 
3.
Teória spotrebiteľa.
Analýza dopytu.
Analýza ponuky a teória firmy.
14-20
21-28
29-35
 
 
4.
Podnik a podnikanie.
Živnostenský zákon.
36-45
Zák. č. 455/1991 Zb. EPP14-15/2001  www.zbierka.sk
 
 
5.
Právne formy podnikov
VOS,KS,SRO,AS,Družstvo
46-52
OZ-Zák.513/1991Z.z. 2.časť,
§76-260
 www.zbierka.sk
 
 
6.
Právne a ekonomické aspekty združovania podnikov. SŠ
Ochrana hospodárskej súťaže.
 
Andrášik a kol.: Ekonómia,
STU Ba, r. 2003, str. 52-59,
 
Zák.č.136/2001+OZ 513/1991
5. hlava, EPP 5-6/2002 www.zbierka.sk
 
 
7.
Podnikové výrobné faktory a podnikový transformačný proces.Majetok podniku.
Andrášik a kol.: Ekonómia,
STU Ba, r. 2003, str. 60-76; www.zbierka.sk
 
 
8.
Náklady, ceny, finančné hospodárenie podniku.
77-94;
 
 
9.
Základné makroekonomické pojmy
Spotreba, úspory,investície.
Ekonomický rast a cyklus
 
95-102 ;
+ štatistické údaje internet
 
103-108 ;
+ štatistické údaje internet
138-144;
 
 
10.
Peniaze a banky.
Kapitálový trh, cenné papiere a burzy.
109-122;
 
 
11.
Inflácia a nezamestnanosť.
123-137;
+ štatistické údaje internet
 
 
12.
Hospodárska politika. SŠ
145-153;
 
 
13.
Svetová ekonomika – globalizácia, MO, medzinárodný menový systém, medzinárodná. ekon. Integrácia.
154-172;
 
 
Poznámky: SŠ –  samostatné štúdium; OZ-obchod.zákonník; ŽZ-živnostenský zákon;
 
 
 
 
 
termín cvičenia – piatok 11.10 
                                   
 
týždeň
 
názov referátu
 
literatúra
 
Autor
 
referátu
 
Pozn.
1.
Úvod do štúdia Ekonómie
Pojmy, jazyk, predmet a metódy ekonómie.
Andrášik a kol.: Ekonómia,
STU Ba, r. 2003, str. 3-10
 
 
2.
Trh a trhový mechanizmus.
 
11-14
 
 
 
3.
Teória spotrebiteľa.
Analýza dopytu.
Analýza ponuky a teória firmy.
14-20
21-28
29-35
 
 
4.
Podnik a podnikanie.
Živnostenský zákon.
36-45
Zák. č. 455/1991 Zb. EPP14-15/2001  www.zbierka.sk
 
 
5.
Právne formy podnikov
VOS,KS,SRO,AS,Družstvo
46-52
OZ-Zák.513/1991Z.z. 2.časť,
§76-260
 www.zbierka.sk
 
 
6.
Právne a ekonomické aspekty združovania podnikov. SŠ
Ochrana hospodárskej súťaže.
 
Andrášik a kol.: Ekonómia,
STU Ba, r. 2003, str. 52-59,
 
Zák.č.136/2001+OZ 513/1991
5. hlava, EPP 5-6/2002 www.zbierka.sk
 
 
7.
Podnikové výrobné faktory a podnikový transformačný proces.Majetok podniku.
Andrášik a kol.: Ekonómia,
STU Ba, r. 2003, str. 60-76; www.zbierka.sk
 
 
8.
Náklady, ceny, finančné hospodárenie podniku.
77-94;
 
 
9.
Základné makroekonomické pojmy
Spotreba, úspory,investície.
Ekonomický rast a cyklus
 
95-102 ;
+ štatistické údaje internet
 
103-108 ;
+ štatistické údaje internet
138-144;
 
 
10.
Peniaze a banky.
Kapitálový trh, cenné papiere a burzy.
109-122;
 
 
11.
Inflácia a nezamestnanosť.
123-137;
+ štatistické údaje internet
 
 
12.
Hospodárska politika. SŠ
145-153;
 
 
13.
Svetová ekonomika – globalizácia, MO, medzinárodný menový systém, medzinárodná. ekon. Integrácia.
154-172;
 
 
Poznámky: SŠ –  samostatné štúdium; OZ-obchod.zákonník; ŽZ-živnostenský zákon;