PH - cvičenia

Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

PH - cvičeniaPH - cvičenia

Podnikové hospodárstvo - cvičenia ZS 06/07
termín cvičenia – pondelok 13.05;16.55. štvr. 15.00
týžd
cvičenie
literatúra
Autor
referátu
Pozn.
1.
Podnik, podnikateľ, podnikanie. Ekonomická a právna samostatnosť podniku.Kritériá výberu právnej formy podniku.Okolie podniku. Kritériá lokalizácie podniku. Ciele podniku.
 
Kupkovič
OZ - Obchodný zákonník
 
 
2.
Životný cyklus podniku. Tvorba, úlohy a ciele zakladateľského rozpočtu podniku. Zákon o konkurze a vyrovnaní.
 
Kupkovič
Obchodný zákonník
 
 
3.
Dane, daňová sústava, dane z príjmu. Odvody.
 
Zákon o dani z príjmu
 
 
4.
Rozdelenie zisku v personálnych spoločnostiach a podniku jednotlivca. Výhody a nevýhody jednotlivých personálnych spoločností
 
ŽZ-živnostenský zákon; Obchodný zákonník
 
 
5.
Rozdelenie zisku v kapitálových spoločnostiach a družstve, výhody a nevýhody
 
Obchodný zákonník
 
 
6.
Združovanie podnikov, klasifikácia výrobných faktorov podniku
Semestrálna písomka
 
 
 
7.
Odmeňovanie pracovníkov, časová, úkolová, podielová mzda
 
Kupkovič
Zákon o mzde
 
 
8.
Metódy výpočtu potreby pracovníkov. Produktivita práce
 
Kupkovič
 
 
 
9.
Oceňovanie dlhodobého majetku podniku, opotrebenie a odpisovanie.
Kupkovič
Zákon o dani z príjmu
 
 
10.
Náklady podniku
 
Kupkovič
 
 
 
11.
Zásobovanie podniku - výpočet časového momentu objednávky, optimálnej dodávky, dodávkového cyklu. Výrobná kapacita podniku a jej využitie
 
Kupkovič
 
 
 
12.
Výpočet zisku a ukazovateľov rentability.
Semestrálna písomka
Kupkovič
 
 
 
Poznámky: SŠ –  samostatné štúdium; OZ-obchod.zákonník; ŽZ-živnostenský zákon;