Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

PH literatúraPH literatúra

Literatúra:

  1. Štefan Majtán a kol. Podnikové hospodárstvo. Sprint, Bratislava 2005
  2. Kupkovič, M. a kol. Podnikové hospodárstvo. SPRINT, Bratislava 2004
  3. Majdúchová, H. - Neumannová, A.: Podnik a podnikanie, Bratislava, Sprint 2004
  4. Majdúchová, H. a kol.: Podnikové hospodárstvo. Praktikum. Ekonóm, Bratislava 2004
  5. Satková, B. a kol. Podnikové hospodárstvo. Praktikum. Ekonóm, Bratislava 2006
  6. Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o dani z príjmu
  7. Ekonomický a právny poradca podnikateľa