Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

zapocty a skuska phzapocty a skuska ph

 
Zápočet minimálne
20 zo 40 bodov = 10 bodov referát + 2*15 bodov dve zápočtové písomky,
       1. po téme Právne formy podnikov
       2. v zápočtovom týždni, na poslednom cvičení
 
Skúška 60 bodové zadanie, na získanie kreditov je potrebné získať zápočet a minimálne 56 bodov spolu zo zápočtu a skúšky - viď sylabus.
Poznamka:   02 02318174 v surnych zalezitostiach od 18. do 19 .hod.