Keplerove zákonyKeplerove zákony

1.        Planéty obiehajú okolo Slnka po eliptických dráhach s malou výstrednosťou, pričom Slnko   sa nachádza v ich spoločnom ohnisku.
 
2.        Plochy  DS, opísané sprievodičom planéty, sú za rovnaké časové intervaly Dt rovnako veľké obrázok (obr.3.2.2.2)
 
 
3.        Pomer druhých mocnín obežných dôb planét sa rovná pomeru  tretín mocnín veľkostí ich  hlavných  poloosí
 
        (3.2.2.4)