3. Keplerov zákon3. Keplerov zákon

Pomer druhých mocnín obežných dôb planét sa rovná pomeru tretín mocnín veľkostí ich  hlavných  poloosí
 
 
 
Použitie
 
Z astronomických pozorovaní sa zistí    a2, T2     a   Ta      výpočtom   z 3.Keplerovho zákona sa  získa   a1.