Popis prúdenia kvapalínPopis prúdenia kvapalín

Vyjadrovať pohyb kvapaliny ako pohyb jej jednotlivých častíc je ťažko možné a tiež neúčelné. Vhodnejší je spôsob, pri ktorom prúdiacu kvapalinu považujeme za spojité prostredie. Každému bodu v tomto prostredí priradíme vektor rýchlosti  v = v (r, t). Podľa rýchlosti hovoríme o hydrostatike, ak v každom bode v = 0, a hydrodynamike, ak v ¹0. Ak  pole vektora rýchlosti nezávisí od času, t.j. v = v (r), prúdenie je stacionárne.
 

Na znázornenie prúdenia je vhodné zaviesť prúdnice. Prúdnice sú orientované krivky, ktorých dotyčnica v každom bode má smer vektora rýchlosti. Prúdnice ďalej zavádzame tak, aby ich hustota, t.j. počet čiar prechádzajúcich plochou S, ktorá je na ne kolmá,  bol úmerný veľkosti rýchlosti v danom mieste. Prúdnice, alebo inak povedané prúdové čiary, nám potom poskytnú informáciu nielen o smere prúdenia, ale aj o jeho rýchlosti.
 
Plocha preložená prúdnicami na obvode krivky kolmej na smer prúdiacej kvapaliny vytvára prúdovú  trubicu. (obr.5.2.1.1)  Plášťom takejto prúdovej trubice kvapalina neprechádza.