Odvodenie Maxwellovho rozdeleniaOdvodenie Maxwellovho rozdelenia

Odvodenie Maxwellovho rozdelenia
Označme si
 
 
pričom táto veličina je konštantná, lebo plyn v rovnovážnom stave má konštantnú teplotu. Všetky častice môžu mať teoreticky rýchlosti od v = 0 až po veľmi veľké rýchlosti, t.j.
 
        (b)
 
Hodnotu integrálu na pravej strane vypočítame podľa vzorca
 
 
 
Pre integrál z rovnice (b) je to
 
 
Po dosadení do (b) vypočítame, že
 
 
čo dosadíme do (a):
 
        (7.1.22)