Hodnota najpravdepodobnejšej rýchlostiHodnota najpravdepodobnejšej rýchlosti

Hodnotu najpravdepodobnejšej rýchlosti nájdeme z podmienky maxima rozdeľovacej funkcie
 
 
z čoho vyplýva rovnica pre najpravdepodobnejšiu rýchlosť vm
 
  
odkiaľ vidíme, že najpravdepodobnejšia rýchlosť, ktorú má najviac častíc, je
 
        (7.1.24)