Najpravdepodobnejšia energia častice plynuNajpravdepodobnejšia energia častice plynu

Príklad 7.1.8.3
Zistite najpravdepodobnejšiu energiu častice plynu.
 
Riešenie
Rozdeľovacia funkcia je
 
  
Hľadanú energiu nájdeme riešením rovnice 
 
 
 
Po výpočte dostaneme najpravdepodobnejšiu energiu častice