Inerciálna sústavaInerciálna sústava

Inerciálna vzťažná sústava - vzťažná sústava, v ktorej izolovaný hmotný bod (teleso, častica)  zotrváva v  pokoji, alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe. Platia v nej Newtonove pohybové zákony.