1. kozmická rýchlosť1. kozmická rýchlosť

Pri výpočte vychádzame z dynamickej podmienky pohybu po kružnici, t.j. fiktívna (zdanlivá) odstredivá sila sa rovná sile dostredivej. Za dostredivú silu považujeme práve gravitačnú silu Zeme, pôsobiacu na teleso. Túto môžeme vyjadriť pomocou Newtonovho gravitačného zákona; jednoduchšie je však vyjadriť ju výrazom pre tiaž gm. Potom
 
        (3.2.7.10)
 
resp.
 
        (3.2.7.11)
 
 
Hodnota I. kozmickej rýchlosti teda je 7,9 km.s-1.