Štatistická fyzikaŠtatistická fyzika

Štatistická fyzika 
je časť teoretickej fyziky, ktorej úlohou je štúdium fyzikálnych objektov tvoriacich súbor mechanických systémov v rovnovážnom stave. Nezaoberá sa presným stanovením stavov častíc mechanického súboru, ale len stanovením pravdepodobnosti, s ktorou sa môže súbor nachádzať za daných vonkajších podmienok v danom stave.