Informácie

Podpora


Vzťah medzi elektrickou a tepelnou vodivosťou v koveVzťah medzi elektrickou a tepelnou vodivosťou v kove