Elektromagnetická indukciaElektromagnetická indukcia

Učebné ciele

Študent sa má naučiť opísať základné experimenty vedúce k objavu elektromagnetickej indukcie, ovládať vzťahy ktoré ju opisujú, dokázať definovať veličiny ktoré s tým súvisia, ako indukčnosť a energia magnetického poľa vytváraná elektrickým prúdom. Mal by vedieť definovať hustotu energie magnetického poľa a poznať príslušný vzorec.

Kľúčové slová

Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie, Lenzovo pravidlo, vlastná a vzájomná indukčnosť, vznik striedavého napätia, magnetická energia, objemová hustota magnetickej energie.