Informácie

Kontrolné otázkyKontrolné otázky

 1. Prečo výsledná intenzita svetla v dvojštrbinovom experimente obsahuje faktor 4 ?
 2. Existujú častice, ktoré sa v hmotnom prostredí pohybujú „nadsvetelnou“ rýchlosťou ?
 3. Prečo používame v matematickom opise svetelnej vlny komplexné funkcie ?
 4. Čo zanedbávame pri používaní priblíženia geometrickej optiky ?
 5. Ktorý experimentálny zákon možno odvodiť použitím Fermatovho princípu ?
 6. O čom hovorí Huygensov princíp ?
 7. Ako sa mení intenzita svetla pri ohybe na ostrej hrane ?
 8. Ako vzniká centrálne maximum pri ohybe lúča na hranatom otvore ?
 9. Ako sa líši rozloženie intenzity svetla pri Frauhoferovom a Fresnelovom priblížení ?
 10. Ako je definovaný index lomu ?
 11. Čo je to interferencia ?
 12. Čo je to Brewsterov uhol ?
 13. Kedy vzniká totálny odraz na rozhraní dvoch prostredí ?
 14. Ako sa mení fáza vlnenia pri odraze na rozhraní dvoch prostredí ?
 15. Ako možno zmerať rýchlosť svetla ?
 16. Ktorú časť elektromagnetického vlnenia nazývame svetlo ?
 17. Ako sa líši zložené a komorové oko ?