Interferencia - skladanie vĺnInterferencia - skladanie vĺn

Ak dopadajú dve, alebo viac elektromagnetických vlnení, do jedného bodu dochádza ku interferencii (skladaniu) vĺn. Na vysvetlenie tohto javu si predstavme dve vlnenia A a B (obrázok), ktoré sú popísané dvomi harmonickými funkciami:

(12.11.1.)

Výsledok interferencie v nejakom bode sa dá matematicky vyjadriť, ako súčet (v prípade skutočnej elektromagnetickej vlny ako komplexný súčet):

(12.11.2.)

Výsledkom skladania je buď konštruktívna interferencia, ak sa vlny spočítavajú tak že amplitúda narastie – prvé a posledné maximum funkcie yA+B(t), alebo deštruktívna interferencia , ak sa vlny spočítajú tak, že amplitúda klesne, prípadne sa rovná nule – stred funkcie yA+B(t).

Interferencia má mnohoraké použitie vo vlnovej optike. Prístroje, ktoré využívajú jav interferencie sa nazývajú interferometre.