Optický simulátor - interaktívneOptický simulátor - interaktívne

Tento obrázok vám pomôže pochopiť podstatu geometrického zobrazovania pomocou tenkej šošovky alebo parabolického zrkadla. Odporúčame skontrolovať pomocou rozličných nastavení vzťahy odvodené v predchádzajúcich častiach. Pri tvorbe tohto programu boli použité len jednoduché geometrické pravidlá. Možnosti simulácie sú nasledovné:

  1. Poloha zdroja (p) a obrazu (q) – ich hodnoty možno meniť priamo pohybom myši, alebo zadaním v príslušnom okienku.
  2. Ohnisková vzdialenosť (f) – možno meniť len zadaním príslušnej hodnoty, +/- znamená spojka / rozptylka.
  3. Zväčšenie (m) – vypočítava sa automaticky pri pohybe zobrazovaného predmetu, alebo ho možno zadať priamo a vtedy sa vypočíta poloha obrazu.
  4. Druh optického elementu – sú dovolené dva druhy: šošovka a zrkadlo.
  5. Nastav – nastaví pôvodné hodnoty. Toto tlačidlo je pre prípad úplného „chaosu“ na obrazovke.

Keď sa zobrazovaný objekt nachádza v menšej vzdialenosti ako je ohnisková vzdialenosť šošovky, zmení farbu na zeleno (nejde o fyzikálnu zmenu farby). Prečo?