Aplikácie schrödingerovej rovniceAplikácie schrödingerovej rovnice

Učebné ciele

Študent po preštudovaní nasledovnej časti by mal by vedieť zapísať základnú rovnicu kvantovej fyziky a aplikovať ju na voľnú a viazanú časticu. Pre časticu v jednorozmernej potenciálovej jame študent by mal vedieť určiť vlastné funkcie a vlastné hodnoty operátora energie pre voľnú časticu i viazanú časticu.

Kľúčové slová

Častica voľná, častica viazaná, potenciálová jama, vlastné funkcie a vlastné energie častice v nekonečne hlbokej jame, dovolené kvantové stavy atómu vodíka.