Fyzika atómového jadraFyzika atómového jadra

Pôvodná predstava atómu ako najmenšej ďalej nedeliteľnej časti látky sa začala meniť objavením elektrónu – nositeľa záporného náboja. Avšak atóm sa prejavoval ako elektricky neutrálny, preto bolo zrejmé, že atóm musí obsahovať rovnako veľký kladný náboj. Táto kapitola nás oboznámi so súčasnými názormi o zložení atómu – a to najmä o zložení jeho jadra. Dozvieme sa o základných vlastnostiach atómových jadier, o rádioaktivite a zákonitostiach jadrových premien, povieme si o niektorých jadrových reakciách a na záver pojednáme aj o interakcii ionizujúceho žiarenia s látkou a biologických účinkoch žiarenia.


14    FYZIKA ATÓMOVÉHO JADRA 
         Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.