Uvodná stránka -» - Informačný servis www.eNOVINY.sk Domovská stránka -»
www.dashofer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve 15.6.2007
Maximálne vymeriavacie základy a celková cena práce od 1.7.2007  
Od 1.7.2007 sa na základe zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu zvyšujú maximálne vymeriavacie základy na účely platenia poistného na sociálne poistenie.

V dôsledku tohoto  zvýšenia sa automaticky zvýšia aj náklady zamestnávateľa na celkovú cenu práce, ktorá závisí od výšky povinných poistných odvodov. Pôjde o tie prípady, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti, ktorý je predmetom vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, presiahne v kalendárnom mesiaci doposiaľ platné maximálne vymeriavacie základy na účely platenia poistného do Sociálnej poisťovne.

Na účely platenia preddavkov na zdravotné poistenie sa maximálne vymeriavacie základy zvýšia  až od 1.1.2008.

Ministerstvo práce vydalo s účinnosťou od 30. apríla 2007 Opatrenie č. 196/2007 Z.z.,  ktoré ustanovilo sumu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006 na  225 132 Sk. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za kalendárny rok 2006 bola 225 132 : 12  =  18 761 Sk/mesiac.

 

Poistné

 

 Suma

maximálneho vymeriavacieho základu 

Preddavky na verejné zdravotné poistenie /ZP/

v období od 1.1.2007 do 31.12.2007

3         x  17 274  =  51 822  Sk/mesiac

 

Poistné na sociálne poistenie /SP/

v období od 1.7.2007 do 30.6.2008

 

 

Starobné dôchodkové poistenie /StP/

Starobné dôchodkové sporenie /StSp/

Invalidné poistenie /IP/

Poistenie v nezamestnanosti /PvN/

Rezervný fond solidarity /RFS/

3         x  18 761  =  56 283  Sk/mesiac

 

Nemocenské poistenie /NP/

Garančné poistenie /GP/

     1,5   x  18 761  =  28 142  Sk/mesiac

Úrazové poistenie /ÚP/

                           

Neobmedzuje sa

Tip: Podrobnejšie informácie s názornými príkladmi na zvýšenie odvodov a aj celkovej ceny práce prináša nové číslo 13/2007 Spravodajcu pre mzdové účtovníčky a personalistov.

Zdroj: Verlag Dashöfer (idp)Copyright © 1997-2007 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: mailto:noviny@dashofer.sk?subject=WWW:

eNOVINY ISSN 1336-4014