Informácie

Nová FIITNová FIIT

O čo ide?

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) chce postaviť nový objekt - rozumej novú budovu pre FIIT určenú pre jej výučbu. Na tom by nebolo nič zlé ale:

 • chce to urobiť aj napriek tomu že v súčasnosti pre FIIT existujú dostatočné voľné kapacity a priestory. Ponúkajú sa napr. voľné objekty SjF STU, FChPT STU, či objekty na ul. Vazovova, resp. ul. Mýtna.
 • Odhodlanie vedenia FIIT zaráža najmä kvôli - v minulom roku velkému počtu zrušených škôl - práve pre nedostatok peňazí na zabezpečenie štúdia či opravy budov pre školy.
 • Bohužial sa tým do pozadia posúvajú už naplánované rekonštrukcie objektov /školy, internáty, jedálne, atď./ pre študentov ako napr.
  • Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ŠD Bottova, Trnava,
  • Rekonštrukcia OST ŠD Mladá garda, Bratislava,
  • Rekonštrukcia OST ŠD Hronec, Bratislava,
  • a pod. všetky zámery nájdete tu.
 • FIIT by na to chcela použiť peniaze z Ministerstva školstva a z rozpočtu STU - teda napr. i peniaze všetkých fakúlt Slovenskej Technickej Univerzity. 
 • Značný objem prostriedkov by FIIT chcela získať predajom lukratívneho objektu v cenre Bratislavy na ul. Laurinská, ktorý je zatiaľ majetkom STU. Naštastie predaj tejto budovy neprešiel poslednými dvoma zasadnutiami AS STU. Zápisnicu a dokumenty o predaji tejto budovy nájdete tu i tu
 • Je možné že na stavbu fakulty budú použité i 2% poplatkov z Vaších daní - preto odporúčame - posielajte svoje 2% z daní inej fakulte.
 • v neposlednom rade bohužial budú musieť ustúpiť do úzadia aspoň niektoré z dlhodobých zámerov rozvoja na rok 2006, ktoré nájdete tu.

Bohužial na Slovensku sa ešte stále všetko robí potajomky, netransparentne a bez podania akýchkoľvek informácií.

A preto úlohou tejto stránky je pokúsiť sa uvedenú situáciu riešiť. Cheme aby sa veci uberali tým správnym smerom a teda čo najrýchlejšie otvoriť diskusiu, nezávisle informovať o skutočnostiach, či poukazovať na veci, ktoré nie sú správne a rozumných ludí nenechajú spávať.

Prečo nám teda doteraz nikto nič nepovedal? Prečo sú podplácaní ľudia na to, aby boli isté materiály podsúvané AS STU a tam i schvalované? Spýtajte sa vedenia FIIT alebo Vašich zástupcov v AS STU, a nezabudnite nám nové informácie oznámiť v našom fórume. 

Keď uz nič, aspoň sa o tom začne rozprávať!