Súčiny medzi vektormiSúčiny medzi vektormi

Učebné ciele

Študent  by mal vedieť definovať a používať skalárny a vektorový súčin medzi dvomi vektormi. Tieto schopnosti by mal prejaviť pri riešení jednoduchších úloh. Mal by vedieť definovať a používať zmiešaný súčin a dvojnásobný vektorový súčin troch vektorov, a ovládať ich natoľko, aby mu slúžili ako zjednodušujúci nástroj pri zápise rovníc medzi vektorovými veličinami.

Kľúčové slová

Skalárny súčin, vektorový súčin, zmiešaný súčin, dvojnásobný vektorový súčin