Informácie

Hľadanie

Konzervatívne silyKonzervatívne sily

Konzervatívne sily definujeme ako sily, ktorých práca nezávisí od tvaru dráhy, ale je len funkciou počiatočnej a koncovej polohy hmotného bodu. Príkladom konzervatívnych síl sú gravitačné sily.
 
Vo všeobecnosti, systém, v ktorom všetky sily sú konzervatívne definujeme ako konzervatívny systém. Pod systémom budeme rozumieť teleso, ktorého pohyb skúmame a časti okolia telesa, na ktoré naň pôsobia.