AplikácieAplikácie

Učebné ciele

Účelom tejto časti je na konkrétnych príkladoch, principiálne dôležitých si osvojiť poznatky z mechaniky tuhého telesa. Výsledky budú využívané i ďalších častiach fyziky.

Kľúčové slová

Fyzikálne kyvadlo, zotrvačník, valenie telesa, zrážka častíc