Maxwellove rozdelenie podľa energiíMaxwellove rozdelenie podľa energií

Príklad 7.1.8.2
 
Rozdelenie molekúl podľa rýchlostí sa dá zmeniť na rozdelenie podľa energií. Potom dN bude znamenať počet častíc, ktoré majú energie v rozmedzí od E do E+dE. Urobte tento prepočet.
 
Riešenie
Do vzťahu (7.1.22) dosadíme vzťah pre energiu častice
 
Tým sa zmení exponent v (7.1.22) na -E/kT . Ďalej tam dosadíme v2 = 2E/m. Diferencovaním tejto rovnice dostaneme 2vdv = (2/m)dE  a do (7.1.22) dosadíme
 
     
Po všetkých dosadeniach a matematických úpravách dostaneme rozdelenie podľa energií