Obsah - Fyzika II.

Informácie

Obsah - Fyzika II.Obsah - Fyzika II.


8    ELEKTORSTATICKÉ POLE 
       Doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., RNDr. Soňa Halúsková

 
 
       

9    ELEKTRICKÝ PRÚD
       Doc. Ing. Igor Štubňa, CSc.

 


10    MAGNETOSTATIKA 
         RNDr. Igor Jančuška, PhD.

 
 
 
 
             
 


11    ELEKTROMAGNETICKÉ   POLE 
         Doc. RNDr. Ivan Červeň, CSc.

 
 
 

12    OPTIKA 
         Doc. Ing. Peter Ballo, CSc.

 
 


13    ÚVOD DO KVANTOVEJ FYZIKY 
         Doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD.

 
 
 
 


14    FYZIKA ATÓMOVÉHO JADRA 
         Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.