Informácie

Hľadanie

Vzťah medzi elektrickou a tepelnou vodivosťou v koveVzťah medzi elektrickou a tepelnou vodivosťou v kove