Autori o obsah

Informácie

Autori o obsahAutori o obsah

1    VEKTORY 
       Doc. RNDr. Ivan Červeň, CSc.


2    MECHANIKA  HMOTNÉHO BODU 
       Doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD.

 
 

3    SÚSTAVA HMOTNÝCH BODOV A GRAVITAČNÉ POLE 
       Doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD., RNDr. Karol Kvetan, CSc.

 
 

4    MECHANIKA DOKONALE TUHÉHO TELESA 
       Doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., RNDr. Soňa Halúsková

 
 
 
 
 
 

5    MECHANIKA TEKUTÍN 
       Doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD., Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD., Doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
 

 
 


6    KMITY A VLNY 
       Doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD.,  Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD., Doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.

 


7    KINETICKÁ TEÓRIA PLYNU A TERMODYNAMIKA
       Doc. Ing. Igor Štubňa, CSc., Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.

 
 


8    ELEKTORSTATICKÉ POLE 
       Doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., RNDr. Soňa Halúsková

 
 
       

9    ELEKTRICKÝ PRÚD
       Doc. Ing. Igor Štubňa, CSc.

 


10    MAGNETOSTATIKA 
         RNDr. Igor Jančuška, PhD.

 
 
 
 
             
 


11    ELEKTROMAGNETICKÉ   POLE 
         Doc. RNDr. Ivan Červeň, CSc.

 
 
 

12    OPTIKA 
         Doc. Ing. Peter Ballo, CSc.

 
 


13    ÚVOD DO KVANTOVEJ FYZIKY 
         Doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD.

 
 
 
 


14    FYZIKA ATÓMOVÉHO JADRA 
         Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.