Obsah - Fyzika I.

Informácie

Obsah - Fyzika I.Obsah - Fyzika I.

1    VEKTORY 
       Doc. RNDr. Ivan Červeň, CSc.


2    MECHANIKA  HMOTNÉHO BODU 
       Doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD.

 
 

3    SÚSTAVA HMOTNÝCH BODOV A GRAVITAČNÉ POLE 
       Doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD., RNDr. Karol Kvetan, CSc.

 
 

4    MECHANIKA DOKONALE TUHÉHO TELESA 
       Doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., RNDr. Soňa Halúsková

 
 
 
 
 
 

5    MECHANIKA TEKUTÍN 
       Doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD., Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD., Doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
 

 
 


6    KMITY A VLNY 
       Doc. RNDr. Viliam Laurinc, PhD.,  Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD., Doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.

 


7    KINETICKÁ TEÓRIA PLYNU A TERMODYNAMIKA
       Doc. Ing. Igor Štubňa, CSc., Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.